It's the season of giving!๐ŸŽ„๐ŸŽ๐ŸŽ…๐Ÿผ

spotlight-bnb

It's the season of giving!๐ŸŽ„๐ŸŽ๐ŸŽ…๐Ÿผ

Deze week gingen we weer op pad om onze hoofdsponsor Mark in den Bosch van Avodesch (Alles Voor De Schoonmaak) en de mediasponsoren John Meijering (Emixion), Wout Reinders (Dikke Huisstijl) en Bas den Ambtman (Basant Video Producties) hoogstpersoonlijk te verrassen met een heerlijke welverdiende Kerstattentie. De heren zijn zowel op zakelijk als persoonlijk vlak échte Kanjers die wij dan ook zeer waarderen!

21 december 2022

Business Netwerk Betuwe is hét business netwerk voor de succesvolle en loyale ondernemer!

Business Netwerk Betuwe