Privacy Statement

spotlight-bnb

Privacy statement

‍Business Netwerk Betuwe hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van sponsoren, leden en partners. Wij houden ons aan de eisen die de die de privacywet- en regelgeving stellen.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam en contactgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Financiële gegevens

 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens met betrekking tot gedane betalingen

Gebruik van persoonsgegevens

‍We gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Voor het optimaliseren van de website en om het aanbod van beter af te stemmen op uw voorkeuren wordt uw surfgedrag op websites gevolgd.
 • Voor wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens met als doel u service en garantie te kunnen bieden. Hiervoor worden gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk is toegestaan bewaard.

Persoonsgegevens verkregen na aanmelding van de nieuwsbrief worden bewaard totdat u zich hiervoor afmeldt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u naar een aantal gegevens vragen. Na uw verzoek reageren wij zo snel als mogelijk. ‍

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk zullen wij ons inspannen uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te verwerken. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Business Netwerk Betuwe