Season of giving!๐ŸŽ„๐ŸŽ๐ŸŽ…๐Ÿป

spotlight-bnb

Season of giving!๐ŸŽ„๐ŸŽ๐ŸŽ…๐Ÿป

Deze week gingen we weer gezellig op pad om onze hoofdsponsor Mark in den Bosch van Avodesch (Alles Voor De Schoonmaak) en de mediasponsoren John Meijering โœ”(Emixion), Wout Reinders (Dikke Huisstijl) en Stijn Vermaat (Vermaat Multimedia) te verrassen met een heerlijke welverdiende Kerstattentie. Het zijn alle vier Toppers op zakelijk en persoonlijk vlak, die wij enorm waarderen!

Nu kijken we samen uit naar onze laatste maandbijeenkomst van 2023 bij Boscafé De Zweef in Malden en ontvangen morgen bijna 80 aangemelde netwerkers van Business Netwerk Betuwe voor een sfeervolle afsluiting van een geweldig jaar.

Wij hebben er zin in!
20 december 2023

Business Netwerk Betuwe