BNB stelt weer graag een nieuwe Premium Partner voor!

spotlight-bnb

BNB stelt weer graag een nieuwe Premium Partner voor!

Een welgemeend en warm welkom voor Richard Beune van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen! Op onze maandbijeenkomst in juni bij Hotel Haarhuis heeft Richard zich al persoonlijk aan ons netwerk voorgesteld en hebben we ook mogen kennismaken met zijn colleda Andrea Faber. Als fiscaal advocaten verdedigen Richard en Andrea de rechten van hun cliënten binnen en buiten de muren van de Rechtbank en zoeken zij met hun kennis en creativiteit naar een passende oplossing voor een geschil met de Belastingdienst. De fiscale advocatuur is de hoofdtaak van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen. Daartoe behoort dus niet een belastingadviespraktijk. Zij zijn daarom geen concurrent van de belastingadviseurs en/of accountants maar juist een aanvulling. Zij werken intensief samen met diverse dienstverleners om het beste resultaat te kunnen behalen in geschillen met de Belastingdienst (Inspecteur of Ontvanger), Openbaar Ministerie en UWV. Daarbij kun je denken aan geschillen over aanslagen, informatiebeschikkingen, boetebeschikkingen, beschikkingen van de Invorderingswet inzake ketenaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid alsmede (fiscale) strafbeschikkingen. Dit alles brengt mee dat BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen procedures voeren van Rechtbank tot aan de Hoge Raad. En indien nodig zelfs bij het Europees Hof van Justitie dan wel het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Als zij mogelijkheden en redenen zien om een geschil op te lossen door middel van een oplossing in der minne (een compromis) zullen ze dat nastreven. Door hun opleidingen en specialisaties kunnen zij voor hun cliënten de beste keuzes maken op de raakvlakken van het belastingrecht, het (fiscale) strafrecht, het formeel bestuursrecht en het civiele recht. In hun praktijk als fiscaal advocaten raken die rechtsgebieden elkaar en zijn zij bij uitstek geschikt om daarin de juiste keuzes te maken.

12 juli 2022

Top, dat wij Richard van BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen als Premium Partner bij Business Netwerk Betuwe mogen verwelkomen. Een mooie en waardevolle aanvulling op hét business netwerk voor de succesvolle ondernemer! Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en zien hem morgen graag op de Premium Partner BBQ bij Postillion Hotel Arnhem, tot dan!

Business Netwerk Betuwe