Stendig

Stendig

Interim gedragsadvies voor kleine en middelgrote organisaties.

De waarde die je als organisatie biedt, komt voort uit wat mensen doen en hoe ze dit doen. In een landschap waar verandering en vernieuwing aan de orde van de dag zijn, zien we organisaties vasthouden aan oude patronen en onvoldoende naar zichzelf kijken.

Stendig werkt vanuit een duidelijke en eigentijdse visie op verandering: verbeteren wat je doet en aanleren wat er ontbreekt. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen de menselijke en structurele kant van de organisatie. Dit zorgt voor meer groei, betere samenwerking en een toekomstbestendige organisatie.

Stendig biedt interim gedragsadvies en gerichte projectondersteuning, wat wil zeggen; we bieden houvast op de momenten waarop een organisatie of professional dat nodig heeft. Zo ondersteunen we in de dagelijkse praktijk.

Meer weten, kijk op: www.stendig-advies.nl

Etienne Kreutzer

Er is genoeg kennis over gedragsverandering en motivatie om verander- en ontwikkeltrajecten anders (namelijk: effectiever en aangenamer) in te steken dan dat nu vaak gebeurt. Etienne lost in die zin ook niet zo zeer problemen op; hij lost problemen op en laat parallel mensen en organisaties floreren. Om te floreren, wil je niet alleen focussen op resultaat, je wil ook focussen op de vaardigheden die nodig zijn om dat resultaat te boeken. Denk dan aan storytelling, soft skills, motiveren en communiceren.

Focus je hierop, leer je omgaan met veranderingen en maak je je organisatie klaar voor de toekomst, omdat latere problemen dan worden voorkomen of gezien worden als behapbaar. Het is deze balans, tussen organisatie en mens én tussen uitdagen en vooruitgang boeken, die Etienne bewerkstelligt in bedrijven.

Interessegebieden: gedragsverandering / cultuurverandering / softskills

Contact: 06-41672432 / ekreutzer@stendig-advies.nl

Linkedin: linkedin.com/in/etiennekreutzer

Wesley van Pinxteren

Echt vernieuwen is gecontroleerd durven loslaten. Wesley krijgt energie van het aanbrengen van scherpte, transparantie en doorpakkend vermogen binnen een organisatie, juist door mensen binnen hun eigen kaders los te laten en heldere rollen te definiëren. Hij stimuleert mensen om na te denken over gedrag in termen van rendement, context en waarde, waardoor hij complexe processen snel inzichtelijk maakt en mensen in hun eigen kracht laat handelen.

Zijn voorliefde voor structuur combineert Wesley met zijn talent voor grafische vormgeving. Hierdoor zet hij ideeën of data snel om in prikkelende visuals of communicatie-uitingen.

Interessegebieden: sociale innovatie / organisatieverandering / veranderprocessen

Contact: 06-55174717 / wpinxteren@stendig-advies.nl

Linkedin: linkedin.com/in/wesleyvanpinxteren