OSINT & Recherchebureau.nl

OSINT & Recherchebureau.nl

Ik stel mezelf graag aan u voor. Mijn naam is Özlem Lieberwirth. Met mijn achtergrond in de digitale wereld heb ik besloten om in 2020 voor mezelf te starten met mijn digitaal onderzoeksbureau OSINT & Recherchebureau.nl in Beuningen.

Ik ben Senior OSINT Expert en particulier onderzoeker (privé-detective) en tevens onderzoeker Digitale nalatenschap. Mijn hoofdtaak is waarheidsbevinding. Mijn werkzaamheden verricht ik voor voor bedrijven en particulieren over het hele land.

OSINT staat voor Open Source Intelligence en is hét intelligente zoeken, verzamelen, filteren, analyseren, verbanden leggen, valideren en rapporteren uit openbare bronnen. Ik vind deze gegevens door gebruik te maken van verschillende technieken zoals OSINT tools, analyse tools, professionele OSINT- SOCMINT (Social Media Intelligence) software en webscraping.

Een OSINT onderzoek is snel en direct inzetbaar, levert nieuwe informatie op en kan een doorbraak betekenen in een zaak.

De onderzoeken gaan o.a. over onterecht ziekteverzuim, bedrijfsdiefstal, schending concurrentiebeding, woonfraude, overspel, alimentatieonderzoek, online fraude en meer. Naast digitale recherche worden ook de gebruikelijke fysieke recherchewerkzaamheden uitgevoerd zoals het inzetten van observaties, foto- en cameraregistratie en meer. Alles wordt daarna uitvoerig in een rapport uitgewerkt. Dit rapport met bewijsmateriaal kan ingebracht worden in een aangifte of een rechtszaak.

Daarnaast ben ik onderzoeker Digitale nalatenschap. Als iemand is overleden hebben nabestaanden vaak geen toegang tot de digitale apparaten van de overledene. Ik help met het ontsluiten van de apparaten en kan daarnaast een verdiepend digitaal onderzoek verrichten in de digitale apparaten naar cryptomunten, bestanden, foto's, e-mails of vind ik antwoorden op andere vragen. Ook kan er een OSINT onderzoek worden ingezet naar de (laatste) online activiteiten van de overledene.

Ik nodig u graag uit om een kijkje te nemen op mijn website, www.osintrb.nl

U bent altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik ben makkelijk benaderbaar, integer en denk graag met u mee.

OSINT & Recherchebureau.nl is gescreend, geregistreerd en erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de vereiste vergunning POB 1805.